Innovatieve organisaties die elkaar versterken. Dat is wat de samenwerking tussen Invers en POM inhoudt. Gezamenlijk organisaties helpen om de draagkracht van aanvragers van een krediet te toetsen én om flexibele betalingsregelingen op maat te bieden, waarmee mensen schulden beter kunnen aflossen.

De samenwerking

Door de technologie van Invers in POM te integreren wordt het voor organisaties mogelijk om in een splitsecond een kredietcheck uit te voeren bij de aanvrager van een hypotheek of de huurder van een woning. Maar de samenwerking maakt nog meer mogelijk, zeker op het sociale vlak. Dankzij de PSD2 techniek van Invers en de Regelingenbot van POM zijn organisaties in staat om een ‘betalingsregeling op maat’ aan te bieden aan hun klanten.

Over Invers - Fintech Enabler

Invers is één van de toonaangevende bank-data-aggregators in de Benelux. In juli 2019 kreeg Invers, als een van de eersten in Nederland, een PSD2 vergunning van De Nederlandsche Bank. Middels deze PSD2 vergunning haalt Invers ruwe banktransacties op en herkent de slimme software alle inkomsten- en uitgavencategorieën en geeft in een split second een financieel beeld van alle inkomsten en uitgaven, inclusief andere leningen, schulden en betalingsachterstanden. Invers kan tot 95 procent van alle transacties verrijken.

Zo werkt de 'betalingsregeling op maat'

1. Betaalachterstand omzetten naar betalingsregeling

Een betalingsregeling kan een goede oplossing zijn als de klant zijn achterstand niet in één keer kan inhalen. Belangrijk is hierbij dat er een betalingsregeling wordt getroffen die de klant ook echt kan nakomen.

2. Betalingsregeling op maat

De bankrekening van de klant wordt in een nanoseconden geanalyseerd en op basis van de binnenkomende en uitgaande gelden wordt er nauwkeurig een betalingsregeling voorgesteld die voor de klant bijna altijd haalbaar is.

3. Automatische opvolging en bijsturing

De gemaakte betalingsregeling wordt volledig automatisch opgevolgd door de slimme Regelingenbot van POM. Mocht een klant onverhoopt toch niet kunnen voldoen aan de regeling, dan biedt de bot altijd een passend alternatief. Dit alles volledig autonoom, zonder tussenkomst van een medewerker.

4. Verbluffende resultaten

Het aanbieden van een ‘Betalingsregeling op maat’ heeft er toe geleid dat meer dan 74% van de betalingsregelingen werd nageleefd en volledig werd voldaan.