Privacybeleid

POM Group B.V. hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. POM Group B.V. verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze POM Group B.V. jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. POM Group B.V. verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die POM Group B.V.  levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van POM Group B.V. of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door POM Group B.V.. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van POM Group B.V..

Nieuwsbrief

POM Group B.V. houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. POM Group B.V. handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden.

Camerabeveiliging

Op bepaalde locaties van POM Group B.V. hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incidenten. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van POM Group B.V..

Andere partijen

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van POM Group B.V.. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers van POM Group B.V.. Daarnaast heeft POM Group B.V. enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen is POM Group B.V. verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte

Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet POM Group B.V. dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies

Wij maken op onze POM-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat POM Group B.V. altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:
a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
e) Het intrekken van gegeven toestemming.
f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via e-mailadres fg@l2p.nl.