Met POM voorkomen woningcorporaties huisuitzettingen en bereiden ze zich voor op de ESG

“Woningcorporaties kunnen huisuitzettingen voorkomen en hun meest kwetsbare huurders beschermen met de tools van POM”, zegt Dennis Faas COO van invoice-to-cash softwarebedrijf POM. Dennis begon zevenjaar geleden bij POM. Hij deelt zijn visie op credit management en legt uit hoe POM woningcorporaties kan helpen om zich voor te bereiden op de Sociale component in de aanscherpende ESG-regelgeving. “Woningcorporaties hebben de keuze om af te wachten of hun incassobeleid onder de loep te nemen en zich voor te bereiden op de nieuwe wet en tegelijkertijd hun huurders helpen”, zegt Dennis.

Met POM voorkomen woningcorporaties huisuitzettingen en bereiden ze voor op ESG

Betaalproces digitaliseren

Dennis deelt waarom POM destijds is opgericht en hoe hij er terecht is gekomen. “In 2010 werkte ik bij een groot Europees incassobureau met klanten als grote woningcorporaties. Mijn collega’s en ik merkten dat er behoefte was om het betaalproces te versimpelen en vroegen ons af of we het konden digitaliseren. Twee directe collega’s besloten om de sprong in het diepe te wagen en richtten Mail to Pay op, nu bekend als POM. Ze waren de eerste die e-mails met een digitale betaallink introduceerden. In die tijd was het baanbrekend, nu is het breed geaccepteerd.” 

Marktleider 

Dennis: “Binnen no-time veroverde POM de Nederlandse markt. Nu gebruikt bijna de helft van de Nederlandse woningcorporaties de tools van POM. Maandelijks verstuurd POM meer dan 3,5 miljoen betaalverzoeken en incasseert daarmee ruim € 400 miljoen voor opdrachtgevers. POM is marktleider in Nederland en België en breidt uit naar Duitsland. Ondertussen is de focus van het bedrijf verlegd van digitalisering naar sociaal credit management.”  

Zeven jaar geleden besluit Dennis om zich bij POM aan te sluiten, omdat hij ontevreden is over de gevolgen van het conventionele incassobeleid. “Ik zag met eigen ogen wat het incassobeleid met mensen deed. Ik kon niet langer aan mezelf verantwoorden dat ik bij een bedrijf werkte waar mensen dieper in de schulden raakten door het werk dat ik deed. In die tijd zag ik dat ze dingen anders aanpakten bij POM, ook al stond het bedrijf nog aan de vooravond van de transitie die het heeft doorgemaakt.” 

Sociaal credit management 

Dennis legt uit dat de oprichters merkten dat hun tool grote impact had op het betaalgedrag van mensen en sturen hun bedrijf richting een nieuwe, innovatieve vorm van credit management: sociaal credit management. Een vorm van credit management die ervoor zorgt dat incassobureaus en deurwaarders buiten beeld blijven en huisuitzettingen voorkomt. Hij wijdt uit waarom dit belangrijk is voor woningcorporaties en hoe het huurders kan helpen. 

Betaalproces versnellen 

Dennis vertelt hoe POM werkt. “Met POM kunnen woningcorporaties white label, slimme en beleefde berichten sturen naar de huurder met een gemakkelijke betaaloptie. De huurder kan de nota snel en gemakkelijk betalen, al dan niet met zijn mobiele telefoon. Huurders betalen de huurnota daardoor 40 tot 60 procent sneller, met name als we meerdere kanalen inzetten. Huurders betalen per mail drie keer zo snel als per post en via sms betalen ze 5,5 keer sneller dan per post.”

No items found.

Tone of voice afstemmen op betaalgedrag

Anders dan andere bedrijven, stemt POM de communicatie in het betaalproces af op het betaalgedrag van de huurder. “Er zitten grote verschillen in het betaalgedrag van huurders. Er zijn huurders die de huur structureel bij de laatste aanmaning betalen en huurders die de huur per ongeluk vergeten, omdat ze de brief wegleggen. De tone of voice stemmen we af op hun gedrag”, zegt Dennis. 

“De groep die de huur moeilijk kan betalen, vraagt een hele andere, op maat gemaakte benadering. Zij hebben de tijd en aandacht nodig van de corporatie. Die tijd en aandacht hebben ze niet, als ze onze tools niet gebruiken”, zegt Dennis. Op dat punt onderscheidt POM zich van het conventionele credit management. “POM is veel progressiever en dat maakt de software relevant voor corporaties.”   

Dennis legt uit wat het verschil is. “In conventioneel credit management moeten mensen die niet op tijd betalen extra kosten betalen en wordt er een deurwaarder gestuurd als ze de tweede brief niet betalen. Dat kan weer tot huisuitzettingen leiden. Bij POM gebruiken we vriendelijkere methodes die voorkomen dat hun meest kwetsbare huurders dieper in de schulden komen en voorkomt dat ze uit hun huis gezet worden.” Dennis spreekt uit ervaring. Hij werkt naast POM voor een stichting, genaamd ONSbank, die jongeren helpt met geldproblemen. 

Grotere problemen door extra kosten

“Ik weet zeker dat de jongeren die ik help via de stichting, nog dieper in de problemen raakten door conventioneel credit management. Ook weet ik zeker dat de partijen waar zij schulden bij hebben of het huis door zijn uitgezet, onze software niet gebruiken,” zegt Dennis. “Met conventioneel credit management duw je huurders met geldproblemen alleen maar dieper in de schulden. Ze kunnen de huur al niet betalen, extra kosten opleggen, maakt het alleen maar erger.”

“Dat is het laatste waar woningcorporaties op zitten te wachten”, legt hij uit. “Woningcorporaties komen vaak tot een oplossing als ze de tijd nemen om die groep huurders persoonlijk te benaderen. Als ze het betaalproces niet digitaliseren hebben ze geen tijd en ruimte voor maatwerk. Onze tools maken hun handen vrij om maatwerk te leveren, omdat de rest van het werk geautomatiseerd is. Corporaties zien dat vaak als het grootste voordeel van onze software.”

ESG en incassobeleid

Met de ESG in het vizier, krijgt het heroverwegen van het incassobeleid van corporaties urgentie. Dennis legt uit hoe de tools van POM corporaties kunnen helpen om voor te bereiden op de sociale component in de aanscherpende ESG-regelgeving. “Onder Social, valt ‘product responsibility’. Dat houdt voor woningcorporaties in dat ze verantwoord met hun incassobeleid moeten omgaan. Ze moeten hun huurders in bescherming nemen en zorgen dat ze niet door slecht beleid dieper in geldproblemen komen. Als woningcorporaties niet aan toekomstige normen kunnen voldoen, kan dit de aandacht trekken van regelgevers en imagoschade opleveren.”

Afwachten of voorbereiden op ESG

“Als woningcorporatie kun je kiezen tussen twee opties”, sluit Dennis af. “Kies je ervoor om af te wachten en niets te doen en op de conventionele manier met je creditmanagement door te gaan? Of kies je voor de sociale, progressieve optie die je meest kwetsbare huurders helpt, het betaalproces versnelt en ervoor zorgt dat je voorbereid bent op de ESG-wetgeving?” 

Ga samen met POM aan de slag met je ESG en incassobeleid

Plan  geheel vrijblijvend een afspraak in met één van onze specialisten en ontdek de mogelijkheden!